Despre noi

Fondat în 1993, departamentul Wine & Beverages al grupului AVeX, SODINAL, este unul dintre principalii jucători în implantarea şi dezvoltarea oenologiei moderne în Europa Centrală şi de Est.o imagine cu continut sugestiv referitor la firma noastra

Prezenţa în regiune

Prima deschidere în afara graniţelor Franţei a avut loc în 1996 odată cu crearea, în România a unei prime structuri proprii purtând numele SODINAL. Au urmat în 2000, începutul unui parteneriat cu o societate din Republica Moldova şi în 2007 crearea SODINAL Bulgaria.
În demersul nostru de a răspunde cât mai bine nevoilor producătorilor de vin şi de a fi cât mai aproape de ei, dispunem în aceste 3 ţări din Europa de o echipă de 9 specialişti oenologi şi 5 depozite.
Toate produsele oenologice pe care le vindem sunt în permanenţă în stoc.

Calitatea

Element cheie al strategiei de dezvoltare SODINAL, calitatea produselor şi serviciilor oferite este asigurată prin:

 • rigurozitatea selecţiei riguroase ce permite garantarea originii, calităţii şi trasabilităţii;
 • respectarea siguranţei alimentare, conformitatea cu Codexul Oenologic Internaţional;
 • implementarea începând cu anul 2009 a unui sistem certificat de management al calităţii ISO 9001, care se va încheia în 2014.

Cercetarea

SODINAL este implicat în cercetarea oenologică prin dezvoltarea unor teste comparative de produse şi biotehnologii în producţia vinicolă.
Această implicare a condus la realizarea unui program de cercetare care monitorizează influenţa benefică:

 • a produselor biologice asupra compoziţiei şi a profilului senzorial al vinului;
 • a produselor naturale asupra caracteristicilor olfactivo-gustative de maturare şi de stabilitate fizico-chimică ale vinului.

În demersul său, SODINAL are ca parteneri:

 • Institutele Naţionale de cercetare specializate;
 • societăţile vitivinicole interesate de modernizarea sau adaptarea tehnologiei lor de vinificaţie la noile cerinţe;
 • departamentele de cercetare şi dezvoltare ale partenerilor industriali pentru validarea caracteristicilor produselor, în condiţiile specifice fiecărei pieţe.

Iniţiator al utilizării biotehnologiilor moderne şi a dezvoltării aplicaţiilor practice în producţia vinicolă din Europa Centrală şi de Est, SODINAL, este astăzi unul dintre principalii jucători în implantarea şi dezvoltarea oenologiei moderne în această parte a lumii.

Know-how-ul

Cunoştinţa aprofundată a practicilor şi a produselor oenologice de care dispune echipa de specialişti SODINAL, contribuie la:

 • optimizarea proceselor tehnologice;
 • adaptarea serviciilor de consultanţă oferite şi a tehnicilor de vinificaţie la cerinţele şi nevoile tuturor producătorilor de vin;
 • elaborarea vinului care satisface tendinţele actuale în preferinţele consumatorilor, într-un spirit de "terroir" şi de protecţie a mediului înconjurător.

Atât experienţa noastră cât şi abordarea comercială şi tehnică permit realizarea unei oferte flexibile cât şi lărgirea permanentă a acesteia cu noi produse.